Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την Χαλκός Προθεσμιακά
- Sep 05, 2017 -

1. μακροοικονομική κατάσταση

Ο χαλκός είναι μια σημαντική βιομηχανική πρώτη ύλη, και της ζήτησης συνδέεται στενά με την οικονομική κατάσταση. Καθώς η οικονομία αυξήθηκε, τιμές του χαλκού αυξήθηκε καθώς η ζήτηση αυξήθηκε, και οι τιμές του χαλκού έπεσε στην ύφεση. Στην ανάλυση της μακροοικονομίας, υπάρχουν δύο δείκτες είναι πολύ σημαντικό, ένας είναι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης, ή ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ, το άλλο είναι ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής.

2. Εισαγωγή και την εξαγωγή της πολιτικής

Η εισαγωγή και εξαγωγή πολιτική, ειδικά την τιμολογιακή πολιτική, είναι ένα σημαντικό μέσο για την εξισορρόπηση της εγχώριας ζήτησης και ρυθμίζοντας την εισαγωγή και εξαγωγή κόστος ενός αγαθού για τον έλεγχο της εισαγωγής και εξαγωγής ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος. Από την 1η Ιανουαρίου 2008, Κίνα πραγματοποίησε μηδέν τιμολόγια στην εκλεπτυσμένη εισαγωγή χαλκού, και το ποσοστό φόρου εξαγωγής για καθαρισμένου χαλκού υψηλής καθαρότητας είναι 5%. 10% του ποσοστού φόρου εξαγωγής για χαλκού masterbatch (Αρ. 79η του 2007, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της) έχει μειωθεί.

3. επέκταση και υποκατάσταση του χαλκού κατανάλωση

Η κατανάλωση είναι η άμεση παράγοντα που επηρεάζουν την τιμή του χαλκού, και την ανάπτυξη της βιομηχανίας χαλκού είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να επηρεάζουν την κατανάλωση. Με την ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, επεκτείνεται η εφαρμογή του χαλκού και χαλκού έχει αρχίσει να διαδραματίσει ρόλο στους τομείς της ιατρικής, Βιολογίας, υπεραγωγιμότητα και προστασία του περιβάλλοντος. IBM έχει υιοθετήσει χαλκού αντί του αλουμινίου σε τσιπ πυριτίου, σηματοδοτώντας τις πιό πρόσφατες σημαντικές ανακαλύψεις στην εφαρμογή του χαλκού σε τεχνολογία ημιαγωγών. Αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν την κατανάλωση του χαλκού σε διάφορους βαθμούς.